ExCe(e)S
"Bůh nás tímto dílem trestá za všechny naše hříchy!"
(Václav Kuba Farizejským)
Vzkazy :


Vyhledat:


5 nejčtenějších:
ZÁPISKY O SANDÁLU ANEB CO JE NOVÉHO (2550x)PROJEV OTCE KOMUNITY - POUČENÍ Z KRIZOVÉHO VÝVOJE (2304x)DÁŠA KUBOVÁ - sestra, členka SJEPu (2181x)ČERSTVĚ VYTAŽENO Z TROUBY (2104x)Krasochlast bude k vidění v červenci v Ratajích (2068x)
Vstup pro členy
DÍL DRUHÝ. SMYSL BYTÍ A KONEC LEGENDY
publikováno 2.8.2007, 00:00
Od krutého sesterského soupeření mezi ExCe(e)Sem a Cimrmanovou společností, přes historický prapůvod Komunity až po oficiální rozpuštění legendárního loupežnického uskupení a počátek dominátu hrůzyplného ExCe(e)Su.

Pochopitelně v té době existoval ExCe(e)S po boku slavnější a úspěšnější sestry, tedy CS. Ta se ujala otěží při výpravě do Českých Budějovic, ovšem právě zde se začal vyjasňovat její další problém, problém autorsky-právní. Počaly rozpravy o budoucnosti tohoto divadelního spolku.

Mezi nimi však neutuchala práce na dalším skeči. Komunita byla sice původně napsána v angličtině, která je, jak známo, jazykem daleko lépe ovladatelným a tedy i efektivnějším, ale jako praví vlastenci jsme se nakonec rozhodli pro překlad do češtiny. Ten byl beze zbytku hotov a na Velikonoční pondělí byla stanovena další lekce práce s kamerou.

Ta nás, spíše než cokoliv jiného, opravdu poučila, neboť člověk se učí z chyb. Přesto jsme dokázali udržet úroveň nastolenou skečem English For Begginers (což, popravdě, nebyl nesplnitelný úkol) a i Komunita se nakonec dočkala svého uvedení. Reakce na ní byly opět příznivé (zejména ty na výkon hostujícího Vojty Vávry a z těch alespoň ty, které se k nám dostaly a které jsme chtěli slyšet).

Dodnes nenastala shoda, který z našich prvních skečů je lepší, což mohutně povzbuzuje nás, kteří si myslíme své. Při existenci dvou krátkých skečů se taktéž zrodil nápad je spojit. S tím jsme při natáčení tak trochu počítali a konceptu jakéhosi Létajícího Cirkusu se držíme dodnes (rok 1875), i když poněkud vágněji, než bychom možná chtěli.

Právě tak vznikla i krátká dohra ke Komunitě, kterou můžete shlédnout pod názvem Albertovy Koule.

Poslední vážný útok, který podnikla CS na srdce diváků, se konal 10. května. V té době už bylo dávno rozhodnuto, že CS skonči se svojí činností. Jednak proto, že autorský zákon nám neumožňoval pokračovat s našimi produkcemi, jelikož jsme již nadále nebyli školním souborem, ale také proto, že jsme cítili potřebu postavit se na vlastní nohy a dokázat si, že úspěch máme opravdu my a nikoliv cizí předloha.

A tak byla CS 10. května 2006, ve 22:00 oficiálně rozpuštěna a podle předchozích dohod její činnost nahradil ExCe(e)S. Ten se tak stal mateřskou lodí pro všechny další projekty a začal nabývat zajímavých rozměrů.

Byly pochopitelně spuštěny i webové stránky, které s většími či menšími výpadky fungují dodnes, čehož důkazem je existence tohoto textu.

MerSys Wepublic - Web Publication System (c) MerSys 2007,2008